Menu
© 2021 Louisland.vn.
All rights reserved
LOGO
  1. CBTT NQ HĐQT về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ và triển khai phương án phát hành đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài
  2. 16:22 28/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT về việc thông qua việc góp thêm vốn vào công ty con và chủ trương đầu tư phát triển quỹ đất tại Lâm Đồng
  2. 16:21 28/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thông báo thay đổi sở hữu cổ phiếu của nhóm cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu
  2. 08:59 16/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT về việc bầu ông Hoàng Xuân Hạnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty
  2. 19:07 04/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT về việc bầu ông Trần Sĩ Chương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
  2. 19:06 04/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT về việc Bầu ông Nguyễn Nguyên Quang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
  2. 19:05 04/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Báo cáo về ngày không còn là Cổ đông lớn của Ông Lê Quang Nhuận
  2. 17:35 03/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Báo cáo về ngày không còn là cổ đồng lớn của Công ty cổ phần Louis Capital
  2. 16:25 03/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự ông Hoàng Xuân Hạnh thay thế vị trí TV HĐQT ông Trịnh Văn Huy
  2. 16:54 02/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự ông Nguyễn Nguyên Quang thay thế vị trí TV HĐQT ông Lê Quang Nhuận
  2. 16:53 02/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự ông Trần Sĩ Chương thay thế vị trí TV HĐQT ông Nguyễn Văn Dũng
  2. 16:46 02/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi thông tin Tổng Giám đốc trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 26
  2. 16:43 02/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự - Ông Hồ Lê Hoàng Anh không còn là Thành viên Ủy ban kiểm toán nội bộ
  2. 15:47 02/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Công văn Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Louis Land
  2. 10:58 27/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo về ngày không còn là Nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức
  2. 09:51 19/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT về việc thoái vốn đã đầu tư tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức
  2. 09:00 19/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021
  2. 18:11 13/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital
  2. 09:38 06/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Báo cáo về ngày không còn là Cổ đông lớn của Bà Nguyễn Thị Mai
  2. 16:18 01/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT về việc triển khai đầu tư dự án Louis Mega Tower đã được ĐHĐCĐ thông qua
  2. 16:16 01/10/2021
  3. DOWNLOAD