Menu
© 2021 Louisland.vn.
All rights reserved
LOGO
  1. CBTT NQ HĐQT về việc mua lại phần vốn góp để trở thành công ty mẹ Công ty TNHH Mỹ Tân
  2. 16:47 29/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ phiếu của Công ty tại Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức
  2. 15:16 23/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT về việc thay đổi phương thức hợp tác kinh doanh dự án Nhà văn hóa Long Xuyên (cũ)
  2. 17:02 22/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của ông Lê Quang Nhuận và Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Trịnh Văn Huy
  2. 15:06 19/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT về việc giải thể các công ty con, Chi nhánh tại Đồng Nai và thoái vốn tại các Công ty con
  2. 16:17 17/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Công văn kiến nghị xác minh tin đồn có liên quan đến thao túng chứng khoán của Công ty
  2. 17:07 16/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức
  2. 11:06 16/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Báo cáo về ngày không còn là Cổ đông lớn của Ông Nguyễn Văn Dũng
  2. 20:09 15/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021
  2. 17:28 15/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Dũng
  2. 18:49 13/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT về việc Bổ nhiệm bà Nguyễn Đình Tú Nhi làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ thay thế ông Trịnh Văn Huy
  2. 18:07 09/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT Về việc Hợp tác đầu tư Dự án Nhà văn hóa Long Xuyên (cũ) của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 14:57 07/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Về Báo cáo tài chính Hợp nhất Bán niên của Công ty Cổ phần Louis Land có điều chỉnh hồi tố
  2. 18:24 30/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT về việc thông qua các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021
  2. 18:21 27/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của ông Huỳnh Quang Vinh
  2. 13:43 24/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp
  2. 10:01 06/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
  2. 15:23 16/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty
  2. 15:23 16/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021
  2. 15:22 16/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách Người sở hữu chứng khoán
  2. 11:11 16/07/2021
  3. DOWNLOAD