Menu
© 2021 Louisland.vn.
All rights reserved
LOGO
  1. CBTT NQ HĐQT Về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua nội dung phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty
  2. 12:03 12/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi Tổng Giám đốc trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 25
  2. 13:36 06/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi trang thông tin điện tử và email của Công ty
  2. 11:13 05/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Hợp đồng soát xét Bán niên và Kiểm toán BCTC năm tài chính 2021
  2. 16:00 02/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Bổ sung Người có liên quan của Người nội bộ
  2. 15:00 02/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT Về việc Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty
  2. 16:55 29/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi mẫu dấu công ty
  2. 14:40 25/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi Tên Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 24
  2. 09:20 25/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT về việc Thoái vốn tại Dự án Mỏ cát Tân Phước và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc thoái vốn Mỏ cát Tân Phước và tiền thu được từ các công ty có liên quan
  2. 14:45 21/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ là ông Nguyễn Văn Dũng
  2. 16:23 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty
  2. 15:27 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT về việc thành lập Ủy ban kiểm toán nội bộ và thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán
  2. 15:19 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
  2. 15:18 18/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu ông Lê Quang Nhuận
  2. 16:29 15/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu ông Đỗ Thành Nhân
  2. 16:44 11/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thông báo thay đổi nhân sự Ông Đỗ Thành Nhân không còn là Thành viên Hội đồng quản trị
  2. 09:55 11/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Đỗ Thành Nhân và giới thiệu 4 ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025
  2. 14:48 10/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ là ông Đỗ Thành Nhân
  2. 11:34 10/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  2. 16:36 03/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là ông Nguyễn Văn Dũng
  2. 08:15 17/05/2021
  3. DOWNLOAD